Keur Baye

KEUR BAYE (la co-épouse) Epic. 1 avec Baye Fall Wiri Wiri

26.03.2018

KEUR BAYE (Sathie ay) Ep. 2 avec Baye Fall Wiri Wiri

08.04.2018

KEUR BAYE (DON DE SANG) Ep. 3 avec Baye Fall Wiri Wiri

30.04.2018

KEUR BAYE (DÉPENSE BI DOYOUL) Ep.4 avec Baye Fall Wiri Wiri

06.05.2018